เทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาในประเทศไทยถือเป็นเทศกาลที่มีมาอย่างยาวนาน เป็นเทศกาลที่จะจัดกันเป็นประจำทุกปีในช่วงเวลาก่อนวันเข้าพรรษา 1 วัน ซึ่งปกติแล้ววันเข้าพรรษคือวันแรม 1 ค่ำเดือน 8 ของทุกปี ถือเป็นเทศกาลสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับคนที่นับถือศาสนาพุทธ ตามประวัติศาสตร์เทียนพรรษาถือว่าเป็นสิ่งที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้ว ชาวพุทธทั้งหลายจะมีการนำเทียนไปถวายแดพระภิกษุสงฆ์ช่วงเทศกาลเข้าพรรษาโดยมีความรารถนาเพื่อให้ตนเองนั้นเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาด มีไหวพริบดุจแสงของเปลวเทียน
เทศกาลแห่งเทียนเข้าพรรษาในประเทศไทย
สำหรับประเทศไทยเองที่ถือว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติเพราะฉะนั้นประเพณีแห่เทียนพรรษาก็มีมาตั้งแต่เนิ่นนานแล้วเช่นเดียวกัน จุดประสงค์หลักของการแห่เทียนพรรษาในประเทศไทยเองก็มาจากแต่ดั้งแต่เดิมพระภิกษุสงฆ์ไม่ได้มีไฟฟ้าใช้ ทำให้ชาวบ้านที่ไปวัดเป็นประจำทำการหล่อแท่งเทียนขนาดใหญ่เพื่อถวายให้แด่พระภิกษุสงฆ์ได้จุดเพื่อเอาไว้ใช้ในการให้แสงสว่างเพื่อปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ ยามค่ำคืน เป็นพุทธบูชาตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่ต้องทำการเข้าพรรษา แล้วการนำเทียนไปถวายก็เหมือนกับว่าเป็นเทศกาลที่สร้างความสนุกสนานให้กับชาวบ้านทำให้มีการแห่งานกันแบบเอิกเกริก ทำให้เกิดความคึกครื้นจนกลายมาเป็นประเพณีอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้ จริงๆ แล้วเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาของบ้านเราถือว่าเป็นเทศกาลงานบุญที่มักหลอมรวมจิตใจของผู้คนในท้องถิ่นเดียวกันให้เกิดความสามัคคีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม เริ่มต้นตั้งแต่การบริจาคเพื่อมีทุนทรัพย์ในการหลอมเทียนเข้าพรรษาขนาดใหญ่ การคัดเลือกสรรหาชาวบ้านที่มีฝีมือในการแกะสลักเทียน มีความรู้ ความชำนาญในการแต่งลวดลายไทย มาทำการแกะสลักลวดลายให้เกิดความสวยงามบนต้นเทียน การทำเทียนให้เป็นลายไทยแล้วนำไปติดเอาไว้บนต้นเทียนที่มีการประดับด้วยดอกไม้สด ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ถือว่าเป็นความสามารถของแต่ละพื้นที่ที่ทำออกมากลายเป็นสัญลักษณ์และสร้างชื่อเสียงให้กับคนในพื้นที่นั้นๆ ตามไปด้วยเช่นเดียวกัน
สำหรับเมืองไทยของเราเวลาที่มีเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาก็มักจะมีการนำศิลปะด้านการฟ้อนรำต่างๆ เข้ามาร่วมด้วยเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเป็นการฟ้อนรำไปกับขบวนแห่พรรษาจนถึงวัด นอกจากนี้ในอดีตงานเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษายังถือเป็นการพบเจอกันของหนุ่มสาวที่ได้มีโอกาสใกล้ชิดทำความรู้จักสนิทสนมกันด้วย นอกจากนี้ยังมีการแต่งกายแบบพื้นบ้านเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงสืบต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน นับว่าเป็นประเพณีอันดีงามที่ยังคงมีอยู่มาจนถึงปัจจุบันนี้สำหรับเทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษา