Songkran

เทศกาลสงกรานต์ของประเทศแหล่งรวมนักท่องเที่ยวทั่วโลก

เทศกาลสงกรานต์เป็นประเพณีประจำชาติไทยมาอย่างยาวนาน เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน วันสงกรานต์นั้นจะเหมือนวันเทศกาลโฮลีของประเทศอินเดีย แต่ที่แตกต่างกันก็คือเทศกาลโฮลีจะใช้การสาดสีแทนส่วนของประเทศไทยจะใช้น้ำสาดแทน เทศกาลสงกรานต์ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของประเทศ ตามขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นการลดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อเป็นสิริมงคลให้แก่ตัวเอง ประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทยเป็นเทศกาลที่จัดขึ้นในวันที่ 13 – 15…